ขั้นตอนการยื่นวีซ่านักเรียนมอลต้า แบบใหม่ 2024

สมัครเรียน

  • เลือกสถาบันที่สนใจ
  • สมัครเรียน &Test ทดสอบระดับภาษา
  • ชำระค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมวีซ่าทั้งหมด

ยื่นวีซ่า

  • โรงเรียน ทำนัดหมายกับ VFS Bangkok
  • บริษัทเตรียมเอกสาร, แปล ให้ทั้งหมดฟรี ลิสต์เอกสาร
  • ยื่นเอกสาร กับ VFS Bangkok ตามวันที่นัดหมาย
  • าจจะมีการนัดสัมภาษณ์ จาก. Identity Malta ผ่านระบบ Team Meeting

รอเล่ม เตรียมตัวเดินทาง

  • รอเล่ม หลังยื่นเอกสารที่ VFS 6-8 สัปดาห์
  • เตรียมตัวเดินทาง
Scroll to Top