เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

บริษัท VACAYTIME ED CENTER หรือ Study Abroad Center  ก่อตั้งโดยนักเรียนไทยที่มีโอกาสไปศึกษาต่อและใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา จากประสบการณ์การทำงานและความรู้ ทำให้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศได้อย่างมืออาชีพ

บริการ

ให้คำปรึกษาและบริการแนะแนวศึกษาต่อประเทศอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย รวมถึงบริการจัดทำวีซ่า จัดหาที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน จัดทำประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง บริการรับส่งสนามบิน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่คนไทย

พันธมิตร

เราได้ลงนามเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษามากกว่า 10 แห่งทั้งในประเทศอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย โดยคัดสรรโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นๆ

back