เปลี่ยนวีซ่าจากการท่องเที่ยวเป็นนักเรียน F-1 ที่อเมริกา

หากเดินทางไปอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว B-1 หรือ J-1 สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นนักเรียน F-1 เพื่อเรียนต่อได้หรือไม่?

หากน้องๆ เดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว B-1 หรือมาด้วยโครงการ Work and Travel J-1และมีความสนใจที่อยากจะลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา Full-Time ที่อเมริกาภายหลัง สามารถทำได้

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิ์เปลี่ยนสถานะได้ แต่วีซ่าไม่ได้ ถ้าต้องการกลับไทยก็ต้องไปขอวีซ่านักเรียนใหม่ ถ้าเปลี่ยนสถานะในอเมริกาเป็น F-1 ก็จะได้รับสิทธิเหมือนนักเรียน F-1 ทุกอย่าง อยู่ในอเมริกากาได้ไม่มีกำหนดจนกว่าจะเรียนจบ ถ้ากรณี B-1 เปลี่ยนสถานะเป็น F-1 จะต้องรอให้สถานะอนุมัติก่อน (Case Approval ) แต่ถ้าเป็น J-1 สามารถเรียนต่อได้ทันที: สถาบันภาษาส่วนใหญ่ในอเมริกาอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนได้ทันทีหลังจากยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสถานะวีซ่า

ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะวีซ่า:

1. เลือกสถาบัน และสมัครเรียนผ่านเอเจนซี่

2. ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ (SEVIS, Filling Fee, ect.)

3. รวบรวมเอกสารประกอบ:

  • หนังสือเดินทาง
  • รูปถ่ายวีซ่า
  • I-94
  • หลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียม
  • จดหมายรับรองจากสถานศึกษาที่รับรองว่านักเรียนได้รับการตอบรับเข้าศึกษา (I-20)
  • หลักฐานทางการเงินแสดงว่านักเรียนมีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในอเมริกา

ระยะเวลาการรอคอย: 4-12 เดือน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top