จุดเด่นของเรา

เจ้าหน้าที่คนไทยในอเมริกา
เรามีเจ้าหน้าที่คนไทยและสำนักงานในประเทศอเมริกาที่คอยช่วยเหลือ ทั้งให้บริการรับส่งสนามบิน พาไปเปิดบัญชีธนาคาร ซื้อซิมโทรศัพท์ ซื้อของใช้จำเป็นก่อนเข้าที่พัก สอนและแนะนำการเดินทางไปโรงเรียน และคอยดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในต่างประเทศ
พันธมิตรกับสถาบันที่มีคุณภาพ
เราเลือกและจัดหาโรงเรียนภาษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน และให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ตรงโดยศิษย์เก่าที่เคยศึกษาและทำงานในอเมริกา
รายละเอียดและราคาโปร่งใส
ทางเราสามารถชี้แจงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนได้อย่างโปร่งใส สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภาษากับทางบริษัทแล้ว ทางเราให้คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือเรื่องเอกสารการสมัครเรียนต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ฟรีค่าบริการวีซ่าและค่าดำเนินการ
สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภาษากับทางบริษัทแล้ว ทางเราช่วยจัดเตรียมเอกสารในการสมัครเรียน กรอกเอกสารวีซ่า ซ้อมสัมภาษณ์ ยื่นวีซ่า และทำเรื่อง Transfer
back