ปริญญาโท MBA – BAU International University

BAU International University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่รัฐวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ห่างจากทำเนียบรัฐบาลไวท์เฮ้าส์เพียงสองบล็อกเท่านั้น เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก

หมวดหมู่:

รายละเอียด

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. Entrepreneurship
  เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ หรือการบริหารองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก การประเมินโอกาส การขยายธุรกิจ การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และการสร้างสรรค์ทางการตลาด
 2. Global Affair
  เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการศึกษาแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแสดงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง ๆ ในโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคม ซึ่งเกิดขึ้นข้ามขอบเขตของกลุ่มสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลก
 3. International law and Economic
  เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมกัน ที่บังคับใช้ระหว่างประเทศต่างๆ ในบริบทสังคมโลก กฎหมายระหว่างประเทศมีเนื้อหาครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่สิทธิมนุษยชนไปจนถึงข้อตกลงทางการค้า

ตารางเรียน

 • Evening Class
 • Weekend Class

ปฎิทินการเรียน

 • FALL (15 Week Aug 26- Dec 17 )
 • SPRING ( 15 Week Jan 9- Apr 24 )
 • SUMMER 1 ( 8 week May 1-June 26)
 • SUMMER / ( 8 Week Jul 3 – Aug 26)

หมายเหตุ สามารถเรียน 2 เทอมใหญ่ 30 weeks และเทครเบรค Summer 1 ได้ ช่วง Summer ลงเรียนแค่2 ตัวเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. Copy of passport
 2. Copy of Visa (สำหรับนักเรียน Transfer)
 3. I94 ( สำหรับนร. Transfer )
 4. TRANSCRIPT ภาษาอังกฤษ ต้องส่งไปเทียบเกรด (EVALUATED) ค่าใช้จายประมาณ $255 – $375 ใช้เวลาประมาณ 1.5 เดือน ถ้าแบบเร่งจะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่า (รวมค่าส่งเอกสาร $30)
 5. BANK GUARANTEE $20,000 ถ้ามี Dependent + $10,000
 6. ผลสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  – SAT 650
  – IELTS overall band 6.5
  – Toefl PBT 550, CBT,213,IBT 79
  – Toeic 650
  – ถ้าไม่มีผลสอบข้างต้นมายื่น ต้องสอบวัดระดับกับมหาวิทยาลัย OXFORD placement test 85 out of 120

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 1. FREE ค่าาชสมัคร
 2. ค่าเทียบเกรด $375 ( รวมค่าส่งเอกสารแล้ว)
 3. ค่า Copy verified Transcript แผ่นละ$10

สอบถามข้อมูล


back