บริการวีซ่าท่องเที่ยวประเทศต่างๆ

บริการรับทำวีซ่าแบบครบวงจร ให้คำปรึกษาทางด้านการยื่น ขอวีซ่า ในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยทีมงานมืออาชีพ แนะนำ จัดเตรียมเอกสาร เตรียมการซ้อมสัมภาษณ์แนะนำเทคนิคการตอบคำถาม และบริการยื่นแทน (ในบางประเทศ) ซึ่งเราจะคอยช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ท่านในทุกขั้นตอน ให้บริการด้วยราคาสมเหตุสมผล

หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

บริการจัดทำวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศ อเมริกา,แคนาดา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และประเทศในกลุ่มเชงเก้น

นอกเหนือจากวีซ่านักเรียน บริษัทยังให้บริการวีซ่าท่องเที่ยวอีกด้วย การเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ต้องขอวีซ่า นักเดินทางทั้งหลายควรจะเตรียมตัวขอวีซ่า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน เหตุผลเพราะ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ละสถานทูตจะใช้เวลา พิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 20 วันทำการ (ไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ) ซึ่งยังไม่รวมถึง เวลาในการเตรียมเอกสารของผู้เดินทาง และ คิววันเวลาที่ว่างในการยื่นขอวีซ่า

  • อเมริกา ค่าบริการ 4000 บาท ค่าธรรมเนียม $160 USD
  • แคนาดา ค่าบริการ 4000 บาท ค่าธรรมเนียม $100 CAD ค่าบริการศูนย์ยื่น $85 CAD
  • อังกฤษ ค่าบริการ 3000 บาท ค่าธรรมเนียม  $121 USD
  • ออสเตรเลีย ค่าบริการ 2500 บาท ค่าธรรมเนียม $141 AUD ค่าบริการศูนย์ยื่น 895 บาท
  • วีซ่าเชงเก้น ค่าบริการ 3000 บาท  ค่าธรรมเนียม (ติดต่อจนท.)
  • วีซ่านิวซีแลนด์ ค่าบริการ 3000 บาท ค่าธรรมเนียม $167  USD ค่าบริการศูนย์ยื่น 800 บาท

 

สอบถามข้อมูล


back