หลักสูตรวิชาชีพ และการฝึกอบรม (VET)

สอนโดยสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TAFE) ของรัฐบาลออสเตรเลีย หน่วยงานการฝึกอบรมที่ได้รับการจดทะเบียน (RTO) ต่าง ๆ ของภาคเอกชน สถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรมเหล่านี้มักมีขนาดเล็กกว่ามหาวิทยาลัยและเปิดสอนหลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติมากกว่า เตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานกว่า 500 อาชีพ หลักสูตร VET ส่วนใหญ่จะมีการฝึกงานหรือการเรียนรู้ในสถานที่ทำงานจริง  

Certificate

หลักสูตรประกาศนียบัตร เป็นการเรียนที่ให้ให้ผู้ที่เรียนสามารถที่จะนำความรู้และความสามารถไปใช้ในการทำงาน และเป็น pathway ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ คอร์สระดับนี้เน้นการปฎิบัติ การลงมือทำจริง (practical) มากกว่าการเรียนแบบทฤษฎี  แบ่งเป็น Certificate I , Certificate II , Certificate III, Certificate IV ใช้ระยะเวลาเรียน  6 เดือน – 1 ปี

Diploma

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทียบเท่ากับ ปวช ที่ไทย เป็นการเรียนที่ให้ผู้เรียนนำความรู้ทั้งในทางปฏิบัติและทฤษฎีไปใช้ในการทำงานในระดับ paraprofessional และใช้เป็น pathway ไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้วุฒิในระดับ Diploma สามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อทั้งในระดับ Higher education และ Vocational education and training (VET) ระยะเวลาเรียน 1 – 2 ปี

Advance Diploma

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงเทียบเท่ากับวุฒิ ปวส ที่ไทย เพื่อให้ผู้ที่เรียนนำความรู้เฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในระดับ paraprofessional และสามารถใช้เป็น pathway ในการเรียนในระดับปริญญาได้  ระยะเวลาเรียน 1 – 2 ปี

คอร์สเรียนวิชาชีพในออสเตรเลีย

บริหารธุรกิจ

 • Business
 • Leadership
 • Project Management
 • Marketing and Social Media Marketing

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • Hospitality Management
 • Travel and Tourism Management
 • Commercial Cookery
 • Patisserie

เทคโนโลยี และวิศวกรรม

 • Information Technology
 • Civil Construction Design
 • Light Vehicle and Automotive

สุขภาพ และความงาม

 • Aged Care
 • Child Care
 • Community Service
 • Remedial

Design

 • Design
 • Graphic Design
 • UX/UI

อื่นๆ

 • Beauty Therapy
 • Hair Dressing and Barbering
 • Carpentry and Construction

สถาบันวิชาชีพในออสเตรเลีย

Greystone College

 • Business
 • Marketing and Communication
 • Entrepreneurship
 • Innovation & Technology
 • Project Mangement

IH Business College

 • Business
 • Project Management
 • Marketing and Communication
 • Digital Media Marketing
 • Leadership and Management
 • Information Technology

ANIBT

 • Entrepreneur and New Business
 • Leadership & Management
 • Hospitality Mangement Comercial Cookery, Patisseries, Hotel Operation )
 • Aged Care

Australia Pacific College

 • Business Management
 • Accounting and Bookkeeping
 • Marketing and Communication
 • Leadership and Management
 • Project Mangement
 • Program Management
 • Travel, Tourism Management
 • Graphic Design
 • User Experience Design
 • Interior Design
 • TESOL

Imagine Education

 • Hospitality Mangement Comercial Cookery,Patisseries )
 • Childhood Education
 • Aging Support
 • Automotive

SBTA

 • Business
 • Accounting
 • Leadership & Management
 • Comercial Cookery & Hospitality Mangement
 • Individual and Aging Support
Scroll to Top