เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์

การเรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนสามารถทำงานพิเศษได้ถูกกฏหมาย 20 ชม./สัปดาห์

นักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้น จะต้องสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษกับทางสถาบันภาษาก่อนเพื่อจะได้เข้าไปเรียนที่ห้องเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสม ชั้นเรียนก็มีขนาดเล็กซึ่งทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแลได้ทั่วถึง หลักสูตรที่สอนนั้นเป็นหลักสูตรการสอนแบบสมัยใหม่ ทั้งห้องเรียนสนทนา การเข้าห้องปฏิบัติ การทางภาษา คอมพิวเตอร์ ดีวีดี และวีดีโอต่างๆ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 •   General English 
 •   English for Academic Purposes (EAP) 
 •   English for Business 
 •   TOEFL / TOEIC / IELTS Preparation Courses 
 •   Cambridge Examination Courses

สถาบันสอนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์​

โรงเรียน Language Studies International (LSI )

โรงเรียน Mount Maunganui Language Centre

By Ulrich Lange, Dunedin, New Zealand - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2675906

เรียนมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

น้องๆที่สนใจเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี และต้องมีผลการเรียนดีด้วย โดยที่น้องๆสามารถใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่าง IELTS หรือ TOEFL ได้นะคะ 

มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์  มีทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้

University of Auckland มหาวิทยาลัย ที่เมือง โอ๊คแลนด์ 

Auckland University of Technology มหาวิทยาลัย ที่เมือง โอ๊คแลนด์ 

University of Waikato มหาวิทยาลัย ที่เมือง Hamilton

Massey University มหาวิทยาลัย ที่เมือง Palmerston North และ Auckland

Victoria University of Wellington มหาวิทยาลัย ที่เมืองวิคตอเรีย

University of Cantabury มหาวิทยาลัย ที่เมือง Christchurch

Lincoln University มหาวิทยาลัย ที่เมืองเวลลิงตัน

คุณสมบัติของผู้สมัครจากไทยเข้าเรียนปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

คุณสมบัติของผู้สมัครจากประเทศไทย ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ สมัครไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ นิวซีแลนด์ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

 1. นักศึกษาจบชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากทางมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
 2. สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี  แต่ถ้านักศึกษามีวุฒิจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่นักเรียนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตร Foundation Studies Programme ก่อน หรือผ่านการเรียนมัธยมศึกษา ใน Year 13 หรือ  เลือกเรียนหลักสูตรอนุปริญญาในวิทยาลัย อาชีวศึกษา 2 ปี
 • 2.1 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 (ขึ้นกับ คณะ สาขา มหาวิทยาลัย)
 • 2.2 คะแนน TOEFL อย่างต่ำ 550 หรือ IELTS 6

คุณสมบัติของผู้สมัครจากไทย เข้าเรียน ปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

 1. นักศึกษาจะต้องสำเร็จปริญญาตรีจากไทย หรือเมืองนอก
 2. นักศึกษา มีผลคะแนนด้านภาษา TOEFL 600 หรือ IELTS 6.5-7.0
 3. บางสาขาวิชา จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน ด้วย
 4. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  เอกสารชี้แจงวิทยานิพนธ์พร้อมประวัติส่วนตัว

 คุณสมบัติของผู้สมัครจากไทย เข้าเรียน   ปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

 1. นักศึกษาจะต้องสำเร็จปริญญาโทจากประเทศไทย หรือเมืองนอก
 2. นักศึกษา มีผลคะแนนด้านภาษา TOEFL 600 หรือ IELTS 6.5-7.0 
 3. บางสาขาวิชา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้วย
 4. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เอกสารชี้แจงวิทยานิพนธ์พร้อมประวัติส่วนตัว

เรียนวิทยาลัย ของ นิวซีแลนด์ Certificate / Diploma

นิวซีแลนด์ มีสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งการเรียนการสอนจะให้ความสำคัญกับสาขาใดสาขา หนึ่ง เป็นพิเศษ เช่น การเที่ยวเที่ยว การโรงแรม การจัดการ การบริหาร และสาขาอื่นๆอีกมากมายตามความสนใจของนักเรียน เงื่อนไขในการรับเข้าเรียนและระยะเวลาในการเรียนนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา วิชาและสถาบัน

 • Unitec Institute of Technology
 • Wintec Waikato Institute of Technology 
 • Whitireia Community Polytechnic 
 • Manukau Institute of Technology 
 • Ara Institute of Canterbury 
 • UCOL Universal College of Learning 
 • Bay of Plenty Polytechnic
 • Eastern Institute of Technology 
 • Nelson Marlborough Institute of Technology
 • Northland Polytechnic
 • Otago Polytechnic
 • Southern Institute of Technology
 • Western Institute of Technology at Taranaki
 • ICL Graduate Business School (ECE-Master Business)
 • คุณสมบัตินักเรียนที่สมัคร
 1. นักศึกษาจะต้องสำเร็จระดับมัธยมศึกษา หรือปริญญาตรี 
 2. นักศึกษา มีผลคะแนนด้านภาษา IELTS 5.5