ทีมงาน

นิยตา วัฒนาวงศ์ศิริ ผู้ก่อตั้ง/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
พี่คิม Founder/ผู้ก่อตั้ง Study Abroad Centers และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จบปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทจากคณะ Supply Chain Management มหาวิทยาลัย Strayer University ประเทศอเมริกา ประสบการณ์การเดินทางและการใช้ชีวิตในต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
สุรพงค์ ชนวัฒนะกุลManaging Director
พี่SU ผู้จัดการทั่วไป จบปริญญาตรีจากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทจากคณะ Information System มหาวิทยาลัย Strayer University ประเทศอเมริกา
สุภชัย ธิรศัทธิวงศ์ที่ปรีกษาฝ่ายการท่องเที่ยว
พี่สุภชัย ที่ปรีกษาการท่องเที่ยว จบปริญญาตรีจากคณะการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศนียบัตร World Art History จาก สถาบัน Smithsonian Institute, Washington DC และประกาศนียบัตร Web Design จากสถาบัน Tysons Institute ประเทศอเมริกา
back