เรียนต่อสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร

มัธยม

วิชาชีพ Certificate / Diploma

ปริญญาตรี /โท

บทความที่เกี่ยวข้อง

อเมริกา
admin

เปลี่ยนวีซ่าจากการท่องเที่ยวเป็นนักเรียน F-1 ที่อเมริกา

หากน้องๆ เดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว B-1 หรือมาด้วยโครงการ Work and Travel J-1และมีความสนใจที่อยากจะลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา Full-Time ที่อเมริกาภายหลัง สามารถทำได้

Read More »
Scroll to Top